Проект програми партії «Соціальна справедливість»

Проект програми партії «Соціальна справедливість»

Ми — партія всього українського народу.

Наша програма заснована на ідеях гуманізму і загальнолюдських цінностях. Основними з них ми вважаємо свободу, солідарність і соціальну справедливість.

Свою місію ми бачимо в тому, щоб повернути Україні єдність і суспільну злагоду, а також забезпечити надійний фундамент руху до майбутнього процвітання. Ми можемо та прагнемо стати локомотивом такого руху.

Держава для нас — не інструмент насильства або особистого збагачення можновладців, а страж загального блага. Ми за соціальну державу, яка реально захищає інтереси кожного громадянина, гарантуючи йому безпеку, можливість гідного заробітку і соціальну підтримку.

В умовах тотальної недовіри до всіх гілок влади неможливий нормальний розвиток і функціонування держави. Україні необхідний новий суспільний договір, спрямований на відновлення керованості державної системи і створення нової соціально-економічної моделі.

Стратегічними орієнтирами, в ім’я досягнення яких ми хочемо працювати разом з українським суспільством, є:

 1. Україна як соціальна правова держава – республіканська, демократична, незалежна.
 2. Рівноправність усіх громадян, свобода віри, недоторканність релігійних та ідеологічних переконань:
  • Дотримання загальнолюдських цінностей – сімейних, прав особистості, індивідуального вибору
  • Забезпечення справжньої, а не декларативної гендерної рівності у усіх сферах життя
  • Захист свободи слова
  • Надання абсолютних гарантії того, що ніхто не може бути дискримінований або мати привілеї через мову, походження, віру чи політичні переконання
  • Обмеження влади держави, децентралізація, посилення ролі громадянського суспільства з реальним впливом на владу
 3. Єдина мирна Україна з потужними регіонами, що органічно балансує євроінтеграційні прагнення із захистом національних інтересів:
  • Інтеграція держави у світове товариство з власними завданнями та амбіціями
  • Створення і реалізація стратегії, що забезпечить активну та дієву присутність України в міжнародній політиці, зміцнення позицій на світовій арені, відповідне ставлення до громадян та держави загалом
  • Ефективна європейська та євроатлантична співпраця, обмін досвідом та передовими технологіями
  • Розвиток і становлення сильної європейської України, демократичної держави з якою зручно вести бізнес, де влада і умови праці прозорі і доступні
  • Створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення іноземних інвестицій та адресність і прозорість в їх використанні
  • Перетворення дипломатичних представництв на політичні, освітні та культурні центри життя українців за кордоном
 4. Відновлення територіальної цілісності України, мирне врегулювання спірних питань:
  • Реінтеграція та повернення Донбасу та Луганщини
  • Відбудова зруйнованих об’єктів та інфраструктури, відновлення і створення робочих місць
  • Реалізація адекватних кроків щодо повернення Криму як невід’ємної частини території нашої держави
 5. Потужна та комплексна система, що реалізує гарантоване Конституцією право громадян на безпеку та захист:
  • Модернізація війська, розбудова та гідне утримання сильної армії, здатної захищати країну
  • Підтримка українського військово-промислового комплексу, орієнтованого на розробку новітніх та перспективних видів озброєнь
  • Забезпечення підтримки волонтерів, медиків та інших громадян, що допомагають війську
  • Розвиток стратегічного партнерства з міжнародними безпековими організаціями, вступ до них в разі відповідного волевиявлення народу України.
  • Забезпечення внутрішньої безпеки силами поліції, що діє строго в рамках закону, укомплектована професійними кадрами, здатна щодня захищати громадян від виникаючих загроз; створення муніципальної та туристичної поліції під впорядкуванням місцевих громад
  • Розширення функціоналу (мандату) Уповноваженого з прав людини
 6. Добробут кожного громадянина, дотримання його прав і свобод та створення сприятливих умов для всебічного розвитку – як головна мета роботи всіх органів влади:
  • Забезпечення реального народовладдя, повернення довіри громадян та світової спільноти до всіх гілок влади
  • Прозорість влади на всіх рівнях, реальний контроль суспільства над політиками та чиновниками, розвиток громадянського суспільства
  • Посилення бюджетної дисципліни і контроль за державними фінансами
  • Створення якісної моделі державного управління, ефективна реорганізація відповідних органів, впровадження ефективної системи електронного урядування, оптимізація структури та модернізації міністерств та відомств
  • Збалансування та чіткий розподіл повноважень та відповідальності Президента, Уряду, Верховної Ради тощо
  • Скасування інституту недоторканості як інструменту уникнення відповідальності в усіх її проявах – депутати мають розробляти і приймати закони для народу, а не лобіювати власні бізнес інтереси
 7. Чітке відокремлення політики і бізнесу, фінансова прозорість діяльності політичних партій та громадський контроль використання публічних ресурсів:
  • Боротьба з корупцією у всіх гілках влади, мінімізація проявів цього ганебного явища через об’єднання всіх антикорупційних органів та відомств в одне, але ефективне та дієве
  • Громадський нагляд за використанням публічних ресурсів, невідворотне і відчутне покарання за порушення встановлених законодавством правил такого використання.
  • Контроль за чітким дотриманням Конституційних вимог щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності та унеможливлення одночасно бути представником декількох гілок влади
  • Гармонізація національної нормативно-правової бази по впровадженню судової реформи з європейськими та міжнародними стандартами у сфері підзвітності та незалежності судової влади.
  • Зниження державного впливу на бізнес, реальний перехід держави до статусу гаранта економічної та соціальної конкуренції, боротьба з «рейдерством»
 8. Якісна соціальна політика, спрямована на створення умов для гідного життя та розвитку усіх суспільних груп населення:
  • Забезпечення ефективної реалізації державою своїх зобов’язань перед соціально вразливими групами населення, в тому числі через надання можливості вибору того типу соціальних послуг, який найбільше відповідає їхнім потребам
  • Спрощення процедури оформлення та розширення доступу до соціальних послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, та забезпечення підвищення їх ефективності та якості надання
  • Поглиблення уваги до проблем людей похилого віку, запровадження системи індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунків, що дозволить забезпечити пенсійні виплати та стимулюватиме їх зростання
  • Гарантування якісної медичної допомоги для кожного громадянина, незалежно від його доходу, віку або стану здоров’я, повинен отримувати
  • Створення інфраструктури для здорового способу життя громадян шляхом гарантування екологічної безпеки, надання умов для занять спортом і доступу до безпечних продуктів харчування та якісної води
  • Забезпечення державної підтримки громадянам України, які постраждали в результаті конфліктів на проблемних територіях
  • Збереження унікальної культурної спадщини держави та забезпечення вільного і комфортного доступ громадян до об’єктів такої спадщини
 9. Соціально орієнтована ринкова економіка, яка забезпечує режим максимального сприяння підприємницькій діяльності та добросовісній конкуренції у поєднанні з ефективними механізмами соціальної компенсації:
  • Потужний захист приватної власності
  • Зрозуміле та справедливе оподаткування, мінімізація втручання держави в економічні процеси
  • Повага до праці економічно активних людей як рушійної сили примноження національного багатства
  • Скорочення числа державних монополій і управління ними на принципах відкритості та громадського контролю, ефективне антимонопольне регулювання, що забезпечує захист середнього і малого бізнесу
  • Суворий контроль держави за виконанням зобов’язань роботодавців перед найманими працівниками
  • Забезпечення дієвих механізмів моніторингу та контролю щодо запобігання необґрунтованому зростанню цін
  • Створення сприятливих умов для реалізації економічного потенціалу України – розвиток експортоорієнтованих галузей, відродження промисловості, підтримка нових секторів економіки, відновлення довіри до банківської галузі
 10. Стимулювання інтелектуального та інноваційного розвитку України, створення рівних умов та надання можливостей для реалізації відповідного потенціалу всіх громадян країни:
  • Забезпечення доступу до добре обладнаних і методологічно ефективних дитячих садків, шкіл і вищих навчальних закладів по всій території країни; впровадження комплексу заходів щодо розвитку та модернізації сільських освітніх закладів
  • Відродження освіти і науки, підтримка функціонування приватних та державних наукових центрів та технопарків
  • Повернення поваги професії вчителя шляхом збільшення розміру заробітної плати та соціальних гарантій
  • Розробка та впровадження концепції зворотної інтелектуальної міграції – створення стартових умов для повернення кваліфікованих кадрів до України;
  • Створення законодавчих механізмів, які стимулюватимуть нових прогресивних технологій, сучасних рішень в управлінні та організації праці, налагодженню випуску високотехнологічної продукції

Задля того, щоб втілити зазначені стратегічні орієнтири в життя, ми маємо необхідні знання та досвід. Кожен пункт нашої програми підкріплений практичними напрацюваннями, підготовленими до впровадження в Україні.

Ми працюємо в ім’я процвітання нашої країни і раді вітати однодумців.

СОВІСТЬ — ПАТРІОТИЗМ — СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА