Проект програми партії «Соціальна справедливість»

Проект програми партії «Соціальна справедливість»

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЛЮДИ – РЕАЛЬНА ПРОГРАМА – ДІЄВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Партія «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» йде на вибори для того, щоб раз і назавжди змінити систему державного управління на засадах таких цінностей, як совість, відповідальність, прагматизм.

Наша партія виросла природнім шляхом з однойменного громадського руху, який вже понад 10 років працює по всій Україні, підтримуючи підприємців, креативну молодь, родини з дітьми, людей старшого віку і людей з інвалідністю. Ми створили політичну партію, коли остаточно переконалися у безсиллі громадянського суспільства вплинути на корумповану і безчесну владу.

Сьогодні нас багато – однодумців, порядних та енергійних людей, що вже служать Україні на волонтерських засадах. І готові захищати інтереси українців у парламенті.

1. Ми — партія всього українського народу, вважаємо, що всі громадяни України незалежно від віку, статі, соціального положення, мовних уподобань чи світоглядних переконань мають природне право на захист і турботу з боку влади.

2. Глибоко розуміємо, чого прагнуть люди у кожному куточку України. І йдемо перемагати на виборах до Верховної Ради України, попередньо розробивши пакет першочергових соціально-орієнтованих та економічно обґрунтованих законопроектів, прийняття яких будемо вимагати.

3. Свою місію ми бачимо в тому, щоб повернути Україні мир, єдність і суспільну злагоду, а також забезпечити надійний фундамент руху до майбутнього процвітання. Ми можемо та прагнемо стати локомотивом такого руху.

4. Держава для нас – страж загального блага. Україна з її традиціями демократії має бути парламентською Республікою. Україна з її багатонаціональним населенням та культурним розмаїттям повинна мати двопалатний парламент, де одна з палат представлятиме інтереси регіонів – як свідчення справжньої децентралізації влади.

5. Наша омріяна Республіка Україна – держава не просто незалежна, демократична, а ЛЮДЯНА, СПРАВЕДЛИВА та СОЦІАЛЬНА. Людяна держава означає, що її розвиток здійснюється на засадах гуманізму, а розпалювання ворожнечі всередині країни є таким само тяжким злочином, як державна зрада. Справедлива держава означає, що влада України захищає права і поважає інтереси громадян всіх поколінь та професій, а також зберігає самобутність всіх регіонів України без шкоди для територіальної цілісності й державного суверенітету. Соціальна держава означає, що влада гарантує громадянам безпеку, можливість гідного заробітку і соціальну підтримку.

6. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» виступає за сильну державу, яка має професійну армію й вживає заходів щодо повернення окупованих територій прагматичним шляхом. Повернемо людей – повернемо території! Національна безпека, безпека підприємницької діяльності та особиста безпека громадян – ключові пріоритети роботи влади й критерії її ефективності. Державний апарат повинен працювати заради того, щоб забезпечити громадянам впевненість у мирному та безпечному завтрашньому дні.

7. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» ставить на перше місце національні інтереси, та вважає за необхідне будувати стосунки України з іншими країнами, саме виходячи з них. Євроінтеграційні прагнення народу України є незмінними, але формат їх втілення не повинен шкодити національним інтересам.

8. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» вживатиме всіх необхідних заходів, щоб повернути на Батьківщину та до родин українців, які вимушено стали трудовими мігрантами чи біженцями й шукають порятунку на чужині. Україні потрібні всі її діти!

9. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» має намір вести нещадну й ефективну боротьбу з корупцією не тільки й не стільки на побутовому рівні, а, перш за все, у вищих ешелонах влади. Ми будемо домагатися, щоб в Україні дійсно запрацювали соціальні ліфти. І у владі працювали не випадкові зайди та пройдисвіти, а гідні професіонали з адекватним життєвим досвідом та моральними чеснотами.

10. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» будуватиме соціально орієнтовану ринкову економіку зі справедливим оподаткуванням і повагою до економічно активних громадян, які створюють національне багатство. І буде створювати надійні механізми захисту підприємців від корупції й недобросовісної конкуренції; найманих працівників – від свавілля роботодавців; бізнесу та суспільства – від тиску монополій.

11. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» поставить надійні перепони на шляху ганебної практики:

– перетворення «новими українськими феодалами» селян на рабів;

– знищення легендарних промислових підприємств;

– розбазарювання створеного багатьма поколіннями українців народних надбань – газотранспортної системи, ефективних державних підприємств, виробничих та сільськогосподарських комплексів;

– хижацького використання природних ресурсів.

Ми захистимо національних виробників й чесний бізнес, жорстко поклавши край будь-яким шахрайським та корупційним схемам, створивши умови для відновлення промислового потенціалу і розвитку сучасних секторів економіки.

12. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» вважає безперечними та однозначними пріоритетами державної соціальної політики гідну освіту й медицину. Ми виступаємо за переосмислення результатів вже здійснених перетворень, коригування окремих напрямів реформ. Та за безумовну заборону експериментів, які руйнують кращі традиції у цих галузях. Ми за інновації, за осучаснення застарілих механізмів державного управління, але наполягаємо, що будь-які новації в цих соціально-чутливих сферах повинні впроваджуватись виключно після ретельного експертного й громадського обговорення.

13. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» переконана, що інвестиції у вітчизняну освіту та науку є єдиною запорукою збереження Україною реального державного суверенітету та глобальної конкурентоспроможності економіки. Українці мають вивчати передовий досвід по всьому світу – в тому числі у форматі стажування найталановитішої молоді за державні кошти за кордоном — для того, щоб зміцнювати власну державу.

14. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» шанує й поважає людей, чиєю працею створено національне багатство країни. І вважає, що людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, має надаватися державна підтримка.

Ми виступаємо за:

– Гарантоване гідне пенсійне забезпечення, пенсійний вік може коригуватися лише у разі суттєвого підвищення якості й тривалості життя українців.

– Створення умов для повноцінного життя людям з інвалідністю – лікування, навчання, працевлаштування, спеціальні соціальні послуги.

– Безперешкодну реалізацію своїх громадянських прав вимушеними переселенцями, а в разі потреби можливість одержати додаткову підтримку держави.

15. «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» бачить Україну країною здорових людей, безпечного довкілля і дбайливого збереження культурної спадщини всіх етносів, з яких складається політична нація «українці». Сімейні цінності й родини з дітьми є у центрі уваги суспільства як запорука майбутнього процвітання України.

Ми просимо Вашої довіри й сподіваємося на Вашу підтримку!

Ми гарантуємо, що працюватимемо системно і безперервно заради втілення у життя наших програмних цілей і виконання наших зобов’язань перед народом України.